Σεμινάρια χορού

Τις περιόδους που δεν ισχύει το σταθερό πρόγραμμα σπουδών δηλαδή κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να διοργανωθούν σεμινάρια σε διάφορα είδη χορού.

Οι καθηγητές που επιλέγονται είναι πάντα καταξιωμένοι στον χώρο με εγχώρια ή και διεθνή καριέρα.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες και να διευρύνουν το πεδίο της γνώσης τους στον χορό, αντλώντας διαφορετικά κάθε φορά ερεθίσματα.

Comments are closed