Κλασικό μπαλέτο

Το κλασικό μπαλέτο αποτελεί τη βάση όλων των ειδών του χορού. Είναι μια τέχνη που εμπεριέχει την ομορφιά, την εκφραστικότητα και τη δραματικότητα.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι αυστηρά δομημένο και σύνθετο, γεμάτο από πολλούς τεχνικούς όρους, τυποποιημένες κινήσεις και διαφορετικές μεθόδους σπουδών.

Στη Σχολή μας βασιζόμαστε στη μέθοδο του αγγλικού συστήματος R.A.D. (Royal Academy of Dance) χρησιμοποιώντας όμως και στοιχεία του ρώσικου συστήματος Vaganova.

Η μεθοδικότητα και η οργάνωση του εδραιωμένου παγκοσμίως συστήματος της R.A.D., μαζί με την εκφραστικότητα και την πειθαρχία του ευρέως γνωστού ρώσικου συστήματος Vaganova αποτελεί για εμάς τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό.

Προπαρασκευαστικές τάξεις μπαλέτου

Οι προπαρασκευαστικές τάξεις μπαλέτου απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ως 8 ετών το μέγιστο. Σε αυτές τις τάξεις το μάθημα βασίζεται στο συνδυασμό των δύο συστημάτων διδασκαλίας R.A.D & Vaganova.

Pre-Primary & Primary (Σύστημα R.A.D)

Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσουν τις φυσικές ικανότητες, την αντοχή, τη δημιουργικότητα, την έκφραση και τη μουσικότητα των σπουδαστών, χρησιμοποιώντας μια σειρά ήχων και μουσικών ρυθμών.

Αυτή η στέρεη βάση προετοιμάζει τους σπουδαστές για την επιτυχή μετάβαση στο μπαλέτο και τα άλλα είδη χορού.

Premiere & Deuxieme Classe Preparatoire (Σύστημα Vaganova)

Παράλληλα τα παιδιά αυτών των τμημάτων, σύμφωνα με το ρώσικο σύστημα Vaganova, μαθαίνουν τις βασικές αρχές του κλασικού μπαλέτου, στη μπάρα και στο κέντρο, που τα προετοιμάζει για τα επόμενα στάδια, δουλεύοντας για απόκτηση δύναμης και ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων τους, οριοθέτηση του σώματος στο χώρο, συγχρονισμό των κινήσεων των μελών τους (coordination) και για μουσικότητα.

Κανονικές τάξεις μπαλέτου

Οι κανονικές τάξεις μπαλέτου ξεκινάνε από την ηλικία των 7 ετών για το σύστημα της R.A.D. και από την ηλικία των 8 ετών για το σύστημα Vaganova. Στη Σχολή μας ακολουθούμε το σύστημα ηλικιών και αντίστοιχου επιπέδου της R.A.D., στο οποίο προσαρμόζουμε τις τάξεις του ρώσικου συστήματος. Και αυτό για το λόγο ότι το σύστημα της R.A.D. είναι προσαρμοσμένο για παιδιά που ασχολούνται μόνο 2 ή 3 φορές την εβδομάδα με το μπαλέτο. Σε αντίθεση το σύστημα Vaganova είναι πιο συμπυκνωμένο σαν ύλη σπουδών και απευθύνεται σε παιδιά που ασχολούνται πιο εντατικά και καθημερινά με το μπαλέτο. Για εμάς μία τάξη του ρώσικου συστήματος αντιστοιχεί από άποψη ποσότητας ύλης και βαθμού δυσκολίας σε δύο τάξεις του αγγλικού συστήματος.

Grades 1-5

Αφορούν παιδιά ηλικίας 7 ετών και πάνω. Σύμφωνα με το αγγλικό σύστημα διδασκαλίας R.A.D. στα τμήματα αυτά προσφέρεται μια ευρεία πρακτική εκπαίδευση στο χορό, που σταδιακά αναπτύσσει τις τεχνικές, μουσικές και εκτελεστικές ικανότητες του σπουδαστή.

Στα επίπεδα αυτά διδάσκεται η ύλη του κλασικού μπαλέτου με μαθήματα δομημένα βάσει προοδευτικής δυσκολίας.

Σε αυτές τις τάξεις εντάσσουμε και ελεύθερα μαθήματα, που βασίζονται στην ύλη του συστήματος Vaganova των επιπέδων 1ο, 2ο και 3ο degree, τα οποία αποτελούν την Ύλη της Βασικής Τεχνικής του Μπαλέτου.

Το μάθημα της Δημιουργικής Κίνησης είναι ενταγμένο στα πλαίσια των αντίστοιχων προγραμμάτων, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις φυσικές τους εκφραστικές και κινησιολογικές δυνατότητες, που βοηθούν στην γενικότερη εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.

Vocational grades

Σύμφωνα με το σύστημα R.A.D. τα τμήματα αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα, δομημένα βάσει προοδευτικής δυσκολίας, που προσφέρουν σε βάθος τη σπουδή του κλασικού μπαλέτου, αναπτύσσοντας τις τεχνικές, μουσικές και εκτελεστικές ικανότητες του σπουδαστή. Εδώ ξεκινάει η εκπαίδευση των σπουδαστών στις pointes και τους προετοιμάζει για μια καριέρα στο χορό ή σχετική με το χορό.

Οι τάξεις είναι 6: Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1, Advanced 2 και Solo Seal Award. Στα τμήματα αυτά εντάσσονται παιδιά από 11 ετών και πάνω.

Παράλληλα, οι μαθητές των τάξεων αυτών διδάσκονται και το ρώσικο σύστημα VAGANOVA, σε ελεύθερα μαθήματα, όπου μαθαίνουν την κλασική τεχνική, με ένα αυστηρά δομημένο και εξελίξιμο τρόπο. Σε αυτό το επίπεδο αντιστοιχούν το 4ο, 5ο και 6ο degree.

Για όσους μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματικά την τέχνη του χορού και να περάσουν στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
εκτός από τα παραπάνω, προσαρμόζουμε τα μαθήματά μας στην απαιτούμενη ύλη βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, περί εισαγωγής στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Π.Δ. 372/83).

Comments are closed