Προπαιδεία μπαλέτου

Οι δύο πρώτες τάξεις φοίτησης στη Σχολή, απευθύνονται σε παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 3 με 5 ετών και αφορούν τα τμήματα της Σχολής Pre-Ballet I και Pre-Ballet II.

Istoselida

Σε αυτά τα τμήματα διδάσκεται ένας συνδυασμός των παρακάτω μεθόδων διδασκαλίας: Pre-School Dance Curriculum, Μουσικοκινητική Αγωγή (Σύστημα Dalcroze) και Δημιουργική Κίνηση/Χορός.

Pre-Ballet

Βασίζεται στην ύλη του “Pre-School Dance Curriculum” του συστήματος R.A.D. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις βασικές επιδεξιότητες κίνησης, μουσικής ευαισθητοποίησης, έκφρασης και δημιουργικότητας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε ενότητες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την εστίαση και την αυτοπεποίθηση της τάξης, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τα επόμενα επίπεδα.
Ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος είναι το μέγιστο δύο χρόνια και αφορά παιδιά ηλικίας 3 με 5 ετών.

Μουσικοκινητική αγωγή

Ένα μάθημα πολύ ελεύθερο και ποικίλο που επιδρά βαθιά στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Τονώνει το ρυθμικό αισθητήριο, οξύνει τις αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή) και εξοικειώνει το άτομο με την κίνηση στο χώρο.

Του αναπτύσσει τη μουσικότητα, την ελευθερία της σκέψης και της κίνησης, βοηθάει στη συγκέντρωση, στη γρήγορη και με ακρίβεια αντίδραση, καλλιεργεί την κοινωνική αγωγή, την υπευθυνότητα και πολεμάει τα συμπλέγματα και τις ψυχικές αναστολές.

Είναι το μάθημα που διδάσκονται όλα τα κεφάλαια της ρυθμικής της μουσικής, όπου μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι καλλιεργείται η προσοχή, η αντίληψη, η ευαισθησία και η ταχύτητα σκέψης.

Στη Σχολή μας χρησιμοποιούμε πολλά από τα στοιχεία του μαθήματος της μεγάλης δασκάλας μουσικοκινητικής αγωγής Μαρίας Κυνηγού-Φλάμπουρα.

Δημιουργική κίνηση

Tα παιδιά μαθαίνουν πως να “μιλούν” με το σώμα τους και έτσι αντιλαμβάνονται τη “γλώσσα του σώματος” και τη σχέση του με τις λέξεις.

Σκοπός είναι η δημιουργική και ελεύθερη επικοινωνία συναισθημάτων και ιδεών. Αυτό γίνεται μέσα από ένα δομημένο μάθημα, στο οποίο τα παιδιά αντιδρούν, συμμετέχουν και επιλέγουν δείχνοντας τις δημιουργικές τους ικανότητες.

Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να καταφέρνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης, να αναπτύξουν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους, αλλά και να μάθουν να λειτουργούν με σεβασμό για τον εαυτό τους και για την ομάδα.

Comments are closed